Strengthening my Relationship with Jesus

Niềm Tin Về Lành Vết Thương


Tình yêu và sức mạnh của Chúa Giê-xu

Chúa Giê-xu yêu chúng ta và nhiều lần Ngài cho ta thấy điều đó bằng cách chữa lành người khác! Những ai đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu sẽ đều được chữa lành. Hôm nay, chúng ta sẽ đọc về một người phụ nữ đã tin tưởng và kết quả kỳ diệu cô nhận được. Chúng ta cần phải trở nên sẵn sàng để đón nhận sức mạnh chữa lành đầy phi thường của Chúa.

Tiếp cận đức tin

Người phụ nữ gặp vấn đề gì?

Theo bạn tại sao cô ấy tin rằng Chúa Giê-xu có thể chữa lành cho cô ấy?

Cô ấy đã quyết định và hành động như thế nào?

Chúa Giê-xu đã hứa điều gì trong đoạn kinh?

Tình yêu của Giê-xu

Chúa Giê-xu đã thể hiện lòng trắc ẩn của mình với người phụ nữ trong câu chuyện này như thế nào?

Tại sao Chúa Giê-xu chưa lành cho những người này?

Sức mạnh của Giê-xu

Điều gì đã xảy ra với người phụ nữ chạm vào áo Ngài?

Tại sao Chúa Giê-xu để ý tới người phụ nữ?

Tại sao người phụ nữ lành lại?

Chúa Giê-xu đã cho thấy sức mạnh của Ngài như thế nào?

Làm thế nào ta có thể biết được ngày nay Chúa Giê-Xu vẫn còn khả năng chữa lành vết thương?

Hỏi một người bạn

Bạn có thể chia sẻ một câu chuyện mà bạn được chữa lành?

Thực hành

Có ai đó cần được chữa lành không?
Chúng ta có thể cầu Chúa Giê-xu chữa lành vết thương của bạn để thấy sức mạnh và tình yêu của Ngài với bạn.
Tịnh tâm và nhớ những đoạn kinh khuyến khích niềm tin của bạn về sự chữa lành. (Ví dụ Ê-sai 53:5, Ma-thi-ơ 21:22, Gia-cơ 5:16

Cách cầu nguyện

Cảm ơn Chúa Giê-xu vì yêu thương con và chữa lành cho con. Con đặt niềm tin vào sức mạnh chữa lành của Ngài và mong Ngài sẽ chữa một cách trọn vẹn cho con.

Đoạn kinh mấu chốt

Study Topics