Building Strong Foundations

Sự chết và sống lại của Chúa JêsusSự sống lại của Chúa Jêsus là sự thay đổi và thánh hoá thân thể vật lý của Ngài. Nguyên gốc chữ này trong tiếng Hy Lạp là chữ “Anastasia”, nghĩa là đứng dậy hay trỗi dậy. Có rất nhiều bằng chứng không chối cãi được về sự sống lại của Chúa Jêsus được chép trong Kinh Thánh.

Chúa Jêsus có thật sự đã chết?

Vô số những động cơ tôn giáo và chính trị khác nhau đã khiến dân Do Thái và chính quyền La Mã, Tổng trấn Phi-lát, giết Chúa Jêsus và đảm bảo rằng Ngài đã chết và nằm yên trong phần mộ. Vì thế họ đã cho người canh gác nghiêm ngặt mộ của Ngài.

 

1.Đấng Christ chịu chết bằng cách bị đóng đinh. Ai là người canh gác và xác nhận sự đóng đinh của Ngài?

 

2. Ai đã lãnh xác của Chúa Jêsus?

 

3. Xác của Chúa được quấn bằng gì?

 

4. Ngôi mộ được đẽo ra từ đâu? Cái gì được lăn đến trước cửa mộ?

Theo truyền thống thì những tảng đá chặn cửa mộ nặng khoảng 2 tấn.

 

5. Phi-lát canh giữ mộ như thế nào?

Theo truyền thống thì một đội lính canh La Mã bao gồm 16 người nam tinh nhuệ nhất của đơn vị chiến đấu. Và ngôi mộ được niêm phong tuyệt đối bằng con dấu và thẩm quyền của thành Rô-ma. Ai phá vỡ con dấu đó phải chết.

Rất nhiều bằng chứng không thể chối cãi về sự sống lại của Chúa Jêsus

 

1. Ngôi mộ trống không.

 

2. Cái xác biến mất nhưng tấm vải quấn xác thì còn.

 

3. Rất nhiều nhân chứng

Hãy liệt kê những nhân chứng trong những phân đoạn dưới đây:

 

4. Tảng đá lớn bị lăn ra khỏi cửa mộ.

 

5. Những kẻ thù của Chúa Jêsus không chối bỏ sự sống lại của Ngài

 

6. Đời sống được thay đổi của các môn đệ.

Thảo Luận

Bạn có câu hỏi gì về sự chết và sống lại của Chúa Jêsus không?

Áp dụng

Khi biết Chúa Jêsus đã sống lại từ cõi chết, bạn sẽ sống mỗi ngày một cách tin quyết và không sợ hãi thế nào?

Lời cầu nguyện mẫu

Lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Ngài vì đã chết cho con trên thập tự giá. Con thoả vui trong Ngài vì Ngài đã đắc thắng sự chết một lần và mãi mãi.

Câu Kinh Thánh ghi nhớ