Strengthening my Relationship with Jesus

Sự Hồi Sinh Của Chúa Giê-xuChúa Giê-xu sống lại!

Tin tốt lành đây! Chúa Giê-xu đã hồi sinh! Điều này có nghĩa là Ngài quyền uy hơn cả cái chết, và chúng ta có thể mong đợi một cuộc sống vĩnh hằng bên cạnh Ngài. Chúng ta giờ đây sẽ sống trong sức mạnh hồi sinh này, cùng với niềm tin mãnh liệt vào tương lai vĩnh hằng!

Chiến thắng của Chúa Giê-xu trước cái chết

Thể xác của Chúa Giê-xu được chôn cất và canh gác như thế nào?

Điều gì xảy ra vào buổi sáng ngày Chủ Nhật?

Chúa Giê-xu đã làm gì sau khi Ngài bị giết?

Có bao nhiêu người chứng kiến Chúa Giê-xu tái sinh?

Sự hồi đáp của chúng ta

Làm thế nào để ta được cứu rỗi và có được cuộc sống vĩnh hằng?

Việc đón nhận cuộc sống vĩnh hằng thay đổi lối sống của ta như thế nào?

Việc nhận lấy cuộc sống vĩnh hằng thay đổi lối suy nghĩ của ta như thế nào?

Niềm tin của chúng ta

Sự hồi sinh của Chúa Giê-xu có ý nghĩa gì đối với chúng ta?

Sự hồi sinh của Chúa Giê-xu đã giúp chúng ta trong những lúc khó khăn như thế nào?

Làm cách nào để chúng ta có được hi vọng lớn vào tương lai?

Hãy hỏi một người bạn

Bạn có tin vào sự hồi sinh không?

Bạn còn câu hỏi nào khác về sự hồi sinh của Chúa Giê-xu không?

Ứng dụng

Bạn nghĩ thế nào về sự hồi sinh của Chúa Giê-xu có thể thay đổi cuộc sóng chúng ta?

Chúng ta nên có thái độ như thế nào về tương lai?

Cách cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-xu, Ngài thật tuyệt vời và quyền uy! Con tin vào sự hồi sinh của Ngài, và con sống là vì Ngài. Con xin nhận từ Ngài, sức mạnh của sự hồi sinh, và mong muốn được sống cuộc đời vĩnh hằng cùng Ngài.

Đoạn kinh mấu chốt