Starting my Relationship with Jesus

Nền tảng cuộc sốngXây nhà trên “Vầng Đá”

Chúa Giê-xu dạy chúng ta nhiều điều có thể giúp chúng ta trong cuộc sống trong Kinh Thánh. Trong câu chuyện này Ngài chỉ ra rằng, việc xây dựng cuốc sống của ta trên nền tảng vững chắc là vô cùng quan trọng.

Xây dựng cuộc sống của bạn

Trong câu chuyện, ngôi nhà tượng trưng cho điều gì?

Sự khác nhau giữa người khôn ngoan và người dại dột trong câu chuyện này là gì?

Nền tảng cuộc sống

Theo bạn, tại sao việc xây dựng cuộc sống của chúng ta trên nền tảng vững chắc lại quan trọng?

Chúng ta xây dựng cuộc sống dựa trên cái gì? ( mối quan hệ, giáo dục)

Những cơn bão trong cuộc đời

Mưa gió tượng trưng cho các kiếp nạn trong cuộc sống. Chúng ta hay gặp những khó khăn gì trong cuộc sống?

Nhưng cơn bão đó có thể hủy hoại “ngôi nhà” của chúng ta như thế nào?

Hỏi một người bạn

Nền tảng cuộc sống của bạn là gì?

Nền móng của ngôi nhà bạn có vững chắc qua các đợt “bão tố”?

Ứng dụng

Làm sao để xây dựng nền tảng bản thân vững mạnh hơn?

Ở góc diện nào trong cuộc sống bạn nghĩ mình có thể dựa vào Đức Chúa hơn?

Cách cầu nguyện

Thưa Đức Ngài, xin Ngài giúp con được thông thái để có thể đưa ra quyết định đúng đắn trong cuộc sống. Xin Ngài giúp con thấy được nền tảng của mình còn yếu chỗ nào và biến nó vững chắc như niềm tin của con vào Ngài

Đoạn kinh mấu chốt