Growing in my Relationship with Jesus

Ánh sáng trên cả bóng tối


Sống trong sự thật của Trời

Đức Chúa Trời cứu chúng ta ra khỏi bóng tối và chào đón ta ở Vương Quốc Ánh Sáng của Ngài.God! Hãy để ánh sáng của Ngài chiếu trên mọi phần của cuộc sống của mình. Hãy để cho sức mạnh của Ngài chữa lành vết thương và tội lỗi của ta.

Sống trong bóng tối

“Bóng tối” khiến bạn nghĩ đến điều gì?

Vì sao một số người lại chọn cách sống trong sự tối tăm?

Hậu quả của việc sống trong bóng tối là gì?

Vậy Ánh Sáng là gì?

Chúa Giê-xu mô tả bản thân mình như thế nào? Theo bạn điều đó có ý nghĩa gì?

Vì sao lời Đức Chúa Trời lại là ánh sáng đối với ta?

Chúa Giê-Xu, sẽ soi sáng vào những góc tối trong ta và Ngài đem tới sự chữa lành, sự tha thứ và sự sống vào đời mình.

Sống trong sự sáng

Đức Trời đã làm gì cho chúng ta?

Chúng ta học được điều gì về việc sống trong ánh sáng của Ngài ở những đoạn kinh sau?

Chiếu sáng tới người khác

Ê-sai tiên đoán rằng ánh sáng của Đức Ngài sẽ soi sáng lên chúng ta. Nhờ đó, chúng ta sẽ là tia sáng của thế giới này và nhiều người sẽ tìm đến tia sáng đó.

Tại sao ta nên tỏa sáng?

Đức Trời muốn ta làm gì?

Hãy hỏi một người bạn?

Bạn có thể chia sẻ một câu chuyện về Chúa đã ban ánh sáng của Ngài trong cuộc sống của bạn như thế nào?

Ứng dụng

Làm sao để tiếp tục sống trong ánh sáng của Ngài?

Phần nào trong cuộc sống của bạn cần đưa ra ánh sáng của Ngài?

Cách cầu nguyện

Chúa Giê-xu, cảm ơn Ngài đã mang con ra khỏi bóng tối. Hãy chỉ ra cho con phần nào trong con cần mang ra ánh sáng. Đội ơn Ngài dạy dỗ và hướng dẫn con mỗi ngày

Đoạn kinh mấu chốt