Growing in my Relationship with Jesus

Vượt Qua Nỗi Sợ


Cùng với đức tin

Chúng ta không cần phải sợ hãi! Đức Chúa Trời vô cùng quyền năng! Ngài ở bên ta và luôn dõi theo ta! Khi ta học tập theo lời răn của Ngài, đức tin của ta sẽ lớn mạnh và ta có thể vượt qua nỗi sợ hãi!

Đức tin nơi Chúa Trời

Tại sao chúng ta không nên sợ hãi? Đọc những đoạn kinh sau và trả lời.

Đức Chúa Trời đã đặt gì vào trong chúng ta? Điều đó có ý nghĩa gì với cuộc sống của ta?

Tình yêu hoàn hảo của Chúa có tác động gì lên chúng ta?

Đức tin vào lời răn của Đức Chúa Trời

Chúng ta nên làm gì với lời của Đức Chúa Trời? Vì sao chúng ta nên có lòng can đảm?

Liên tưởng nỗi sợ với chân lý trong lời nói của Đức Chúa Trời

Tin xấu

Con người

Những thời khắc đen tối, khó khăn

Cái chết

Nguy hiểm, bệnh tật

Tương lai

Phán xét

Lời nói

Tai hoạ

Hãy hỏi một người bạn

  • Bạn có thể chia sẻ câu chuyện của bản thân về việc vượt qua nỗi sợ hãi không?
  • Bạn đã làm gì?

Ứng dụng

  • Chúng ta còn nỗi sợ nào khác không?
  • Làm thế nào để ta vượt qua chúng?
  • Tại sao chúng ta vẫn sợ hãi?
  • Chúng ta nên làm gì?
  • Bạn đã vượt qua được nỗi sợ nào trong tuần vừa qua?
  • Chúng ta có thể khích lệ người khác khi họ đang sợ hãi như thế nào?

Cách cầu nguyện

Lạy Đức Cha, Ngài thật quyền năng và tốt đẹp, và con cảm ơn Ngài vì đã ở bên con. Cảm ơn Ngài, vì qua tin tưởng vào lời răn của Ngài, con đã không còn thấy sợ hãi trước bất cứ điều gì

Đoạn kinh mấu chốt