Strengthening my Relationship with Jesus

Vẫy Gọi Những Con Người Lạc Lối


Ưu tiên của Đức Chúa Trời!

Những con người lầm đường lạc lối luôn là ưu tiên hàng đầu của Đức Chúa Trời. Ước nguyện của Ngài là tất cả chúng ta đều được tìm thấy, và được kết nối với Ngài. Chúa Giê-xu đã đến trái đất này để cứu rỗi những ai bị lạc lối (bao gồm cả chúng ta) và Ngài muốn chúng ta cùng với Ngài thực hiện mục đích tuyệt vời này.

Những chú cừu lạc bầy, và những con người lạc lối

Chúng ta đã bị lạc như thế nào?

Con người đã lạc lối như thế nào?

Tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với những người lâm lạc

Tại sao điều này lại thể hiện rằng, những người lạc lối quan trọng đối với Đức Chúa Trời?

Tại sao Chúa Giê-xu lại đến trái đất này?

Chúa Giê-xu đến vì những người như thế nào?

Lòng của chúng ta đối với những Người Lạc Lối

Tại sao Paul lại cố liên hệ với những người khác?

Paul sẵn sàng từ bỏ cái gì để những người khác được cứu rỗi?

Chúng ta đóng vai trò gì trong việc vẫy gọi những người lạc lối?

Hãy hỏi một người bạn

  • Bạn được “tìm thấy” như thế nào?
  • Đức Chúa Trời đã làm gì để tìm thấy bạn?
  • Người khác đã làm thế nào để giúp bạn trở thành một tín hữu Cơ Đốc?

Ứng dụng

  • Hãy cầu xin Đức Chúa Trời thay đổi lòng của chúng ta, để ta hiểu được ưu tiên Ngài dành cho những con người lạc lối. Hãy xin Ngài giúp chúng ta nghĩ đến 3 con người lầm lạc, để ta có thể cầu nguyện cho họ hằng ngày. Lời cầu nguyện của bạn vô cùng hiệu quả, và như vậy, Đức Chúa Trời có thể giúp bạn trong việc chạm tới những người xung quanh.
  • Hãy tập thói quen cầu nguyện hằng này cho 3 người mà Đức Chúa Trời đã đặt vào trong trái tim của bạn.
  • Hãy làm một việc gì đó mới mẻ mỗi tuần để chạm đến những người lạc lối.

Cách cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-xu, cảm ơn Ngài vì đã yêu thương con đủ đến mức tìm thấy và cứu rỗi con. Xin Ngài, hãy biến ưu tiên của con trở thành giống của Ngài, và xin hãy dùng đến con trong dự định của Ngài trong việc kêu gọi nhiều người.

Đoạn kinh mấu chốt

Study Topics