Growing in my Relationship with Jesus

Sự Ăn Năn



Quay trở về với Đức Chúa Trời

Sự ăn năn có nghĩa là quay trở về với Đức Chúa Trời. Việc này liên quan tới quyết định và hành động, để đổi hướng từ con đường của chính bản thân chúng ta sang con đường của Chúa.

Tầm quan trọng của sự ăn năn

Sự ăn năn có vai trò gì trong sự cứu rỗi?

Sự ăn năn khác với nỗi buồn đơn thuần như thế nào?

Các bước ăn năn

Đọc về người con trai lạc lối Lu-ca 15:11-24. Hãy tóm tắt lại những gì đã xảy ra.

Thành quả của sự ăn năn

Đọc về Xa-chê

Anh ta đã làm gì để chứng tỏ sự thay đổi của bản thân?

Chúng ta làm gì để thể hiện rằng mình đã hối cải?

Làm thế nào để chúng ta có thể tạo thói quen ăn năn trong cuốc sống hằng ngày?

3 bước để ăn năn

1. Cảm thấy hối hận tột cùng vì đã phạm lỗi chống lại Đức Chúa Trời (2 Corinthians 7:10)

 

2. Thú tội (1 Giăng 1:9, Gia-cơ 5:16)

 

3. Khẳng định và tận hưởng chiến thắng của Đức Chúa Trời trước tội lỗi và những hiệu ứng của chúng tới cuộc sống (Cô-lô-se 2:14-15)

Hãy hỏi một người bạn

Bạn có thể chia sẻ câu chuyện về sự ăn năn, hối cải của bản thân không?

Ứng dụng

Có việc gì mà bạn có thể làm để trở nên thay đổi/ chứng tỏ rằng bản thân đã thay đổi hay không? Hãy xin Chúa dẫn lối trên con đường này.

Đọc Thi Thiên 51 Trong đó, Đa-vít đã hối cải trước những tội lỗi của bản thân.

 

Cách cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-xu, cảm ơn Ngài vì đã cứu lấy con. Con đã quyết định sẽ rời bỏ tội lỗi và sống cuộc đời theo mong muốn của Ngài. Con xin hiến dâng trọn đời này cho Ngài.

Đoạn kinh mấu chốt