Building Strong Foundations

Sự ăn nănĂn năn nghĩa là thay đổi tư tưởng và vì vậy có thể thay đổi cả hành vi. Nó bao gồm quyết định của ý chí (dù có hay không có cảm xúc) rằng sẽ không đi đường riêng của bản thân nữa nhưng đi con đường của Chúa.

Tại sao Sự ăn năn là yếu tố nền tảng tiên quyết?

Điều gì khiến chúng ta ăn năn?

Ai kéo chúng ta lại?

Chúa đã làm gì cho bạn?

Sự đau buồn theo ý Chúa dẫn đến điều gì?

Sự cáo trách là cách Chúa giúp chúng ta nhận biết tội lỗi mình để chúng ta có thể từ bỏ nó. Sự kết tội là cách kẻ thù chỉ ra tội của chúng ta để làm chúng ta cảm thấy bất lực trước việc từ bỏ nó. Kinh Thánh nói gì về sự kết tội?

Sự ăn năn sai cách

Đọc về Giu-đa trong

Chuyện gì đã xảy ra?

Sự đau buồn theo thế gian đem lại điều gì?

Sự ăn năn đúng cách

Đọc về Người con trai lạc lối trong

.

Viết câu Kinh Thánh tương ứng với mỗi bước ăn năn dưới đây

1. Nan đề – Lòng tham và sự ham muốn

2. Nhận biết lầm lỗi

3. Thay đổi tư tưởng

4. Thay đổi hành động

5. Thú tội

6. Làm ngay lại mọi thứ (Phục hồi) – Cho con làm một trong những người làm thuê của Cha…

Thảo luận

Bạn có thể chia sẻ câu chuyện ăn năn của bản thân không?

Áp dụng

Những hành động nào bạn đang làm thể hiện bạn đã được thay đổi?

Bạn có thể biến sự ăn năn thành một lối sống như thế nào?

Lời cầu nguyện mẫu

Lạy Chúa Jêsus, con cảm ơn Ngài đã tha thứ cho con. Con xin ăn năn con đường sai trái của mình và xin đi theo con đường của Chúa, là con đường dẫn đến sự sống.

Câu Kinh Thánh ghi nhớ