Strengthening my Relationship with Jesus

Kiểm tra, thử thách và cám dỗ


Nỗi đau gia tăng

Những bài kiểm tra cho chúng ta biết chúng ta thực sự sở hữu điều gì. Chúng phơi bày điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Nhưng Chúa luôn ở cùng chúng ta trong mỗi thử thách và cám dỗ để giúp chúng ta mạnh mẽ hơn trong những điều chúng ta đang còn yếu hoặc thiếu sót. Chúa muốn giúp chúng ta trở nên phiên bản tốt nhất của bản thân sau những thử thách hay khó khăn trong cuộc sống.

Kiểm tra

Bạn có thể tự kiểm tra bản thân như thế nào?

Chúa bảo vệ những người vâng lời Ngài như thế nào

Thử thách

Mục đích của thử thách là gì?

Điều gì quan trọng đối với Chúa?

Chúa giải cứu những người yêu mến Chúa khỏi thử thách như thế nào?

Những hoạn nạn của chúng ta sẽ kéo dài bao lâu?

Chúng sanh ra điều gì?

Cám dỗ

Cám dỗ đến từ đâu?

Ma quỷ đoán biết được những dục vọng của chúng ta và liên tục tấn công chúng ta.
Hãy cho ví dụ những ham muốn ích kỷ mà bạn cần nhờ Chúa từ bỏ.

Tấm gương vĩ đại – Chúa Giê-xu

Chúa Jêsus có thể giúp chúng ta thế nào trong những thử thách?

Chúa Jêsus đã chịu đựng điều gì và tại sao?

Chúng ta học được điều gì từ Ngài khi Ngài vượt qua cám dỗ?

Chúng ta nên cầu nguyện thế nào?

Hỏi một người bạn

Hãy chia sẻ về một thử thách bạn đã trải qua mà đã giúp bạn trưởng thành hơn

Áp dụng

Có lĩnh vực nào trong đời sống mà bạn đang phải chịu thử thách không?

Bạn có thể áp dụng bài học hôm nay để đối diện với thử thách đó thế nào?

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp con chịu đựng được những thử thách và cám dỗ. Xin thêm sức cho con để con không sa vào cám dỗ và cứu con khỏi điều ác,

Câu Kinh Thánh ghi nhớ

Study Tags.