Starting my Relationship with Jesus

Lễ Rửa TộiThể hiện đức tin của bạn

Sự rửa tội là đắm mình trong làn nước. Trong Kinh Thánh, nhiều người được rửa tội để chứng tỏ rằng cuộc đời họ đã thay đổi. Các tín hữu Cơ Đốc rửa tội như một bước để thần phục Đấng Christ, nhằm công khai rằng họ tin tưởng vào Đức Chúa Giê-xu.

Sự rửa tội trong Kinh Thánh

Tại sao Chúa Giê-xu lại xin được rửa tội?

Điều gì đã xảy ra khi Chúa Giê-xu được rửa tội?

 

Lễ rửa tội là dành cho ai?

Ý nghĩa của lễ rửa tội

Điều gì xảy ra khi ta được rửa tội? Điều đó có nghĩa gì?

Điều lệnh được rửa tội

Tại sao chúng ta nên được rửa tội?

Phước lành của sự rửa tội

Bạn hãy ăn mừng và hân hoan rằng Đức Chúa Trời đã giải phóng bạn khỏi tội lỗi, và giờ bạn đã có cuộc sống mới và chiến thắng nơi Chúa Giê-xu.

Việc tuyên bố công khai về đức tin này đã ban phước cho bạn như thế nào?

Hãy hỏi một người bạn

Hãy chia sẻ về lễ rửa tội của bạn. Vì sao, khi nào, và như thế nào?

Bạn còn câu hỏi nào khác về lễ rửa tội nữa không?

Ứng dụng

Nếu như bạn tin vào Chúa Giê-xu nhưng chưa được rửa tội thì hãy đảm bảo là bạn sẽ sớm làm nghi lễ này.

Cách cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy giúp con hiểu được ý nghĩa của sự rửa tội, và hãy giúp con đưa ra quyết định đúng đắn về việc làm lễ rửa tội.

Đoạn kinh mấu chốt