Starting my Relationship with Jesus

Tội LỗiBỏ lỡ mục tiêu

Từ gốc của tội lỗi mang nghĩa là “bỏ lỡ mục tiêu”. giống như trong môn bắn cung. Trong Kinh Thánh có nói rằng, “mọi người đều có tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời”

Tội lỗi là để ám chỉ những việc sai trái ta đã phạm phải, nói ra hoặc nghĩ đến.

Cuộc chiến nội tâm

Vì sao ta lại phạm tội?

Chúa Giê-xu đã nói gì về tội lỗi

Bạn hãy kể ra một số ví dụ về tội lỗi?

Hậu quả của tội lỗi

Tội lỗi ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta như thế nào? (Suy nghĩ theo hướng tâm linh, các mối quan hệ, sự vĩnh cửu, …)

Chiến thắng tội lỗi

Làm thế nào để ta vượt qua tội lỗi trong cuộc sống?

Hãy hỏi một người bạn

  • Bạn có thể chia sẻ câu chuyện của bản thân về vượt qua tội lỗi không?
  • Bạn còn câu hỏi nào khác về tội lỗi không?
  • Khi ta cầu nguyện, hãy xin Đức Chúa Trời chạm đến tim ta, giúp ta thấy được những tội lỗi và ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống của ta. Hãy luôn nhớ rằng Chúa tha thứ cho mọi tỗi lội, và Ngài cũng có sức mạnh chữa lành những vết thương gây ra bởi tội lỗi.

Ứng dụng

Bài tập về nhà

Hãy quan sát cách Đa-vít xử sự trước tội ác và hân hoan trong sự tha thứ Đức Chúa Trời ban tặng.

Cách cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-xu, cảm ơn Ngài đã hi sinh vì con và thay con chịu hình phạt dành cho tội lỗi của con. Cảm ơn Ngài vì đã tha thứ cho con. Xin Ngài hãy giúp con sống một cuộc đời trong sạch và luôn hài lòng Ngài.

Đoạn kinh mấu chốt