Strengthening my Relationship with Jesus

Hát Thờ Phượng


Lời ban phước quyền năng

Hát Thờ Phượng không chỉ đơn giản là ca hát vào ngày Chủ Nhật. Hát Thờ Phượng vô cùng quyền năng, nó có thể ban phước và thay đổi cuộc đời bạn. Hát Thờ Phượng vừa có thể là hành động ăn mừng của những con người theo Chúa, đồng thời cũng có thể là một cách sống đối với mọi tín đồ Thiên Chúa.

Hát Thờ Phượng là để nói về Đức Chúa Trời

Tại sao ta lại ca ngợi và thờ phượng Đức Chúa Trời

Hát Thờ Phượng là hành động ăn mừng

Có gì đó vô cùng đặc biệt và mạnh mẽ trong việc cùng nhau thờ phượng Đức Chúa Trời

Chúng ta có thể ăn mừng và ca ngợi Chúa theo những cách nào?

Hát Thờ Phượng là một lối sống

Đọc và thảo luận về đoạn kinh sau.

Việc thờ phượng Chúa trong suốt cuộc đời này có ý nghĩa gì?

Hát Thờ Phượng là một lời ban phước đầy quyền năng

Hát Thờ Phượng là một lời ban phước đầy quyền năng đối với cuộc sống của chúng ta! Chúa muốn ta tận hưởng sự hiện hữu của Ngài

Bằng việc cầu nguyện tới Chúa, ta có thể tìm thấy niềm vui và chiến thắng, ngay cả trong những giây phút khó khăn

Việc cầu xin Chúa đã thay đổi tình cảnh của Phao-lô và Si-la như thế nào?

Hãy hỏi một người bạn

  • Bạn tận hưởng Hát Thờ Phượng như thế nào?
  • Bạn đã bao giờ gục ngã trong khi thờ phượng chưa?

Thực hành

  • Hát Thờ Phượng giúp cuộc sống của bạn như thế nào?
  • Làm thế nào để ta có thể đưa việc Hát Thờ Phượng vào nhịp sống?
  • Hiện tại bạn đang thờ phượng Chúa vì những điều gì?

Cách cầu nguyện

Lạy Đức Chúa, con xin được ca ngợi Ngài! Ngài thật tuyệt vời! Ngài là Số Một trong cuộc đời con! Cảm ơn Ngài vì con luôn yêu thích việc tôn sùng Ngài. Con yêu Ngài!

Đoạn kinh mấu chốt