Starting my Relationship with Jesus

Xa-chêAi Tìm Sẽ Được Gặp

Xa-chê là người đã trèo lên cây để mà ông có thể nhìn thấy được Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu lúc đó cũng đang tìm gặp ông – đó chính là ngày mà cuộc đời ông Xa-chê được thay đổi!

Tìm kiếm Chúa Giê-xu

Theo bạn nghĩ ông Xa-chê là người như thế nào?

Tại sao ông Xa-chê lại quan tâm đến Chúa Giê-xu đến vậy?

Được Chúa Giê-xu tìm thấy

Theo bạn ông Xa-chê cảm thấy như thế nào sau khi Chúa Giê-xu nói chuyện với ông?

Xa-chê bị “lạc lối” như thế nào?

Được Chúa Giê-xu cứu

Tại sao Xa-chê lại thay đổi và ông thay đổi như thế nào khi ông gặp mặt Chúa Giê-xu?

Tại sao bạn nghĩ Chúa Giê-xu bảo rằng ông Xa-chê bây giờ đã được cứu rỗi?

Hỏi ý kiến của một người bạn

Bạn đã gặp gỡ Chúa Giê-xu như thế nào?

Việc gặp gỡ Chúa Giê-xu đã thay đổi cuộc đời bạn như thế nào?

Áp dụng

Đời sống của chúng ta có thể bị hư mất theo cách nào?

Bạn có muốn gặp gỡ Chúa Giê-xu không?

Cách cầu nguyện

Kính lạy Chúa Giê-xu, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã biết đến con và yêu con. Xin giúp con nhận biết và hiểu Ngài nhiều hơn. Xin Ngài bày tỏ chính Ngài cho biết.

Đoạn mấu chốt