Introduction

鼓勵人心的聖經金句當你失望時

 

 

當你的信仰動搖時

 

 

當你覺得你的禱告沒有被回應時

 

 

當你筋疲力盡時

 

 

當你晚上無法入睡時

 

 

當你懷疑自我價值時

 

 

事情出錯時

 

 

當你被背叛時

 

 

當你難過時

 

 

當你想要勇氣時

 

 

當你做比較並失去信心時

 

 

當你需要做出重大決定時

 

 

當你生病時

 

 

當你感到想放棄時

 

 

當你被誘惑時

 

 

當你害怕時

 

 

當你感到孤獨時

 

 

當你犯錯誤和感到羞愧/有罪時

 

 

當每天的生活變得平乏無味時

 

 

當你對未來沒有盼望時

 

 

當你想改變時