การเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเยซู

ความสัมพันธ์ที่ดี


การให้ผู้อื่นเป็นที่หนึ่ง

ในพระคัมภีร์พระเจ้าสอนให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น แน่นอนมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราจะเปลี่ยนแปลงผู้อื่นได้อย่างไร แต่มันเกี่ยวกับว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไรเพื่อเราจะสามารถเป็นสมาชิกครอบครัว เป็นเพื่อน หรือเป็นคู่ชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไร เราต้องเริ่มด้วยการคิดว่าผู้อื่นสำคัญกว่าตัวเราเอง

หลักการแห่งการมีความสัมพันธ์ที่ดี

เราควรจะกระทำต่อผู้อื่นอย่างไร

ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้จะทำให้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้อย่างไร

การเป็นสมาชิกครอบครัวที่ดี

พระเจ้าทรงสัญญาว่าผู้ใดให้เกียรติบิดามารดาของตนผู้นั้นจะได้รับพระพร (เอเฟซัส 6:1-3)

เราสามารถทำสิ่งใดเพื่อให้พ่อแม่ของเราชื่นใจได้บ้าง

การเป็นเพื่อนที่ดี

เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นเพื่อนที่ดีผ่านบทสุภาษิตเหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง?

พวกเราสามารถเรียนรู้หลักการอะไรเกี่ยวกับการเลือกเพื่อนและการเป็นเพื่อนที่ดีได้จากพระคัมภีร์ตอนนี้

การเป็นคู่ชีวิตที่ดี

การที่เราจะเป็นสามีที่ดีหรือภรรยาที่ดีเราจะต้องมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง

เราควรปฏิบัติอย่างไรต่อบุรุษและสตรีที่ไม่ใช่คู่ชีวิตของเรา?

ถามเพื่อน

คุณสามารถแบ่งปันประสบการณ์ที่คุณทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นได้หรือไม่?

คุณสามารถเล่าถึงบางสิ่งอย่างที่คุณทำเพื่อให้มิตรภาพดีขึ้นได้หรือไม่?

คุณมีคำถามอื่นเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือไม่?

การนำมาใช้

คุณสามารถทำอะไรเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ต่างๆที่คุณมีกับผู้อื่นได้บ้าง?

สัปดาห์นี้คุณจะเป็นเพื่อนที่ดีได้อย่างไร?

เราสามารถมีเพื่อนใหม่ได้อย่างไร

เราสามารถตระเตียมอะไรได้บ้างสำหรับการเป็นคู่ครองที่ดี?

การบ้าน : ให้เราลองทำตามสิ่งที่เราพูดคุยกันภายใต้หัวข้อนี้แล้วให้เรากลับมาเล่าให้คนในกลุ่มฟังสัปดาห์หน้า

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ปรารถนาให้ข้าพระองค์มีความสัมพันธ์ที่ดีและพระองค์ได้สำแดงให้ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์จะสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างไร ข้าพระองค์ขอมอบถวายความสัมพันธ์ทุกด้านให้พระองค์

ข้อพระคัมภีร์