Clean Heart

Sinasabi sa Psalm 51:10 “Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.” As followers of Jesus we are called to live with a clean heart — towards God and other people. Having a clean heart will keep us in God’s will and lead towards healthy relationships. Pagsuri ng Kalinisan ng Puso Paano natin …

Simpleng Prayer

Pakikipag-usap  sa Diyos Ang panalangin o pagdarasal ay pakikipag-usap sa Diyos. Tulad ng komunikasyon na mahalaga sa anumang klaseng relasyon, ito rin ay kailangan sa ating relasyon sa Diyos. Nais ng Diyos na laging makipag-usap sa atin sa lahat ng oras. Paano nag-pray si Jesus? (The Lord’s Prayer) Paano tayo dapat mag-pray? Paano tayo HINDI dapat mag-pray? Ano ang dapat …

Pagtatala sa Journal

Pagdinig sa Salita ng Diyos Makakaasa tayong makikipag usap satin si God araw araw, or kung gaano man natin kadalas basahin ang Bible. Ang Journaling ay ang pag-sulat ng personal application ng salita ng Diyos sa buhay natin. Tunay na ieencourage tayo ng salita ni God at tutulungan nito tayong lumago. Ang Salita ng Diyos Paano tayo ma-iencourage at ma-inspire …