Introduction

Học Cách Ghi Nhật KýĐọc và suy ngẫm về lời dạy của Đức Chúa Trời mỗi ngày giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ và gần gũi với Chúa hơn. Cách ghi nhật ký ở dưới đây sẽ giúp bạn phát triển thói quen của việc đọc Kinh Thánh và áp dụng lời răn của Chúa vào cuộc sống hằng ngày.

Có một ví dụ minh họa ở trong trang này, về một kế hoạch đọc Kinh Thánh mà có thể giúp bạn xác định được mục đích của bản thân trong việc muốn đọc về điều gì. Hãy nhân cơ hội này để nhìn lại những gì Đức Chúa đã nói với bạn, và hãy sẵn sàng để chia sẻ những ngôn từ mới mẻ ấy tới bạn bè xung quanh.

Cách ghi chép nhật ký

1. Ghi lại ngày tháng.

2. Ghi “chủ đề” cạnh ngày tháng rồi để trống cho phần ghi chép lúc sau.

3. Ghi chú đoạn kinh mà bạn đã chuẩn bị cho ngày hôm đó.

4. Viết cảm nghĩ về đoạn kinh và ghi chú ý chính.

5. Viết một dòng cầu nguyện từ ý chính bên trên.

6. Quay trở lại phần mở đầu và điền vào chỗ trống bên cạnh “chủ đề” – chỉ sử dụng một cụm từ.

Sau một vài tuần, bạn sẽ thấy những khuôn mẫu về những gì Chúa đang nói với bạn cho cuộc sống của bạn

Ví dụ về cách viết Nhật Ký

Ngày 22 tháng 1

Ma-thi-ơ 13:1-24

• Người nông dân, Chúa, luôn gieo hạt, Lời của Ngài

• Trái thu hoạch được phụ thuộc vào loại đất mà hạt được gieo lên

• hạt mầm ở đây là sự thật từ Chúa

• Hạt gieo vào đất tốt thì mùa vụ tăng gấp: 30 lần, 60 lần, 100 lần!

Điểm mấu chốt – Tôi nên chuẩn bị tâm trí mình để có thể trở thành mẫu đất tốt cho Lời của Chúa.

Lời Cầu Nguyện – Thưa Chúa, con xin hướng lòng để lắng nghe Lời của Ngài hôm nay.

* * *

Study Topics