Growing in my Relationship with Jesus

Tin tưởng ChúaBằng cả trái tim chúng ta

Chúa muốn chúng ta tin tưởng Ngài bằng cả trái tim. Điều này có nghĩa là, mối quan hệ của ta với Ngài là lành mạnh, và ta có thể tận hưởng niềm vui và sự bình yên ban tặng bởi Ngài. Chúng ta cần phải cải thiện những điểm mà ta chưa thật sự tin tưởng ở Chúa, như vậy ta mới có thể tiếp tục lớn khôn.

Chúng ta cần đặt niềm tin vào đâu?

Vậy còn những người khác?

Điều gì xảy ra khi ta đặt niềm tin vào nhầm chỗ?

Điều gì ngăn cản ta tin tưởng Chúa?

Chúng ta hay lo lắng về điều gì?

Chúa Giê-xu quở trách các đệ tử của Ngài vì đã không thực sự tin Ngài. Vậy, điều gì đã làm họ lo lắng?

Còn điều gì khác gây ra khó khăn cho bạn trong việc tin tưởng Chúa không?

Tại sao chúng ta nên tin ở Chúa?

Vì sao Chúa xứng đáng với niềm tin của chúng ta?

Sẽ như thế nào nếu ta tiếp tục tin tưởng Chúa trong cuộc sống này?

Hãy hỏi một người bạn

Bạn có thể chia sẻ về việc niềm tin nơi Đức Chúa của bạn đã trở nên lớn mạnh như thế nào không?

Bạn còn câu hỏi nào khác về niềm tin không?

Thực hành

Trong Giăng 14:1,, Chúa Giê-xu đã nói rằng, “Đừng lo lắng. Ngươi tin tưởng Đức Chúa Trời, giờ hãy tin ở ta.”

Làm thế nào để ta phát triển niềm tin ở nơi Chúa?

HOMEWORK: Trust Confessions
Bài tập về nhà: Hãy kể về niềm tin của mình

Suy ngẫm về những đoạn kinh sau trong tuần này.

Prayer Model

Dear God, I’m sorry that I put my trust in other things. Please show me how I need to change my heart. I thank You that I can trust in You with my whole heart.

Key Verse