Leading Others to Jesus

การให้กำลังใจกำลังใจจากพระเจ้าสามารถเสริมสร้างเราและช่วยให้เรารักษาความสัมพันธ์ของเรากับผู้คนได้ ในฐานะคริสตจักร เรามีสิทธิพิเศษอย่างยิ่งในการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน สิ่งนี้จะทำให้เรามีโอกาสเป็นผู้ให้กำลังใจที่ยอดเยี่ยม

กำลังใจจากพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์

จากข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้ จงอธิบายว่าพระเจ้าทรงให้กำลังใจเราอย่างไร?

ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

ข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้ สามารถอธิบายถึงคนที่ให้กำลังใจคนอื่นได้อย่างไร?

ทำไมคุณถึงคิดว่าบารนาบัสได้รับชื่อเล่นนี้กับเขา?

ถามเพื่อน

  • เราสามารถมีกำลังใจได้อย่างไร?
  • ช่วยแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับกำลังใจที่คุณได้รับจากพระเจ้าได้ไหม?
  • เหตุใดคุณจึงคิดว่าการให้กำลังใจผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญ?

การนำไปใช้

  • สัปดาห์นี้คุณสามารถให้กำลังใจคนอื่นๆได้ด้วยวิธีใดบ้าง?
  • อธิษฐานขอพระเจ้าให้ช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสในการให้กำลังใจคนอื่น

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงโปรดช่วยให้ลูกมองเห็นโอกาสในการให้กำลังใจผู้อื่น ช่วยให้ลูกมีความคิดที่จะอวยพรและอธิษฐานให้ผู้คนด้วยคำพูดของลูก ลูกต้องการทำให้วันของพวกเขาดีขึ้น และอาจทำให้พวกเขาใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นด้วย

ข้อพระคัมภีร์