Leading Others to Jesus

Sự Khích Lệ


Sự khích lệ từ Đức Chúa Trời nâng chúng ta lên và giúp chúng ta đi đúng hướng trong mối quan hệ với mọi người. Là một Hội Thánh, chúng ta có đặc ân lớn là khuyến khích lẫn nhau. Điều này cho chúng ta cơ hội trở thành những người khích lệ xuất sắc.

Khích lệ bởi Chúa và Lời của Ngài

Theo những đoạn Kinh Thánh dưới, Đức Chúa Trời khuyến khích chúng ta như thế nào?

Khích lệ lẫn nhau

Những đoạn Kinh Thánh sau mô tả người ta khích lệ lẫn nhau như thế nào?

Bạn nghĩ lí do Ba-na-ba có được tên gọi đó là gì?

Hỏi một người bạn

  • Chúng thường được khích lệ như thế nào?
  • Bạn có một câu chuyện nào khi bạn được khích lệ bởi dòng Kinh Thánh hoặc ai đó không?
  • Tại sao việc khích lệ ai đó quan trọng như vậy?

Áp dụng

  • Hãy nêu một vài ví dụ bạn nghĩ rằng bạn có thể khích lệ ai đó tuần này?
  • Hãy cầu nguyện để Chúa cho bạn thấy cơ hội mà bạn có thể khích lệ ai đó.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, giúp con thấy cơ hội được khích lệ người khác. Giúp con có những lời để đem lại phước lành cho người ta. Con muốn họ có một ngày tốt hơn và có thể đưa họ đến gần với Ngài hơn.

Đoạn Kinh mấu chốt

Study Tags.