การเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพระเยซู

การนมัสการการอวยพรที่ทรงพลัง

การนมัสการไม่ใช่แค่การร้องเพลงวันอาทิตย์ การนมัสการทรงพลัง สามารถอวยพรและเปลี่ยนชีวิตคุณ รวมทั้งเป็นการฉลองของคนของพระเจ้าร่วมกัน มันควรเป็นวิถีชีวิตของคริสเตียนทุกคน

การนมัสการเกี่ยวกับพระเจ้า

ทำไมเราจึงสรรเสริญและนมัสการพระเจ้า?

การนมัสการเป็นการเฉลิมฉลอง

มีความพิเศษและพลังเกี่ยวกับการนมัสการพระเจ้าร่วมกัน

มีวิธีอะไรบ้างที่เราสามารถฉลองและสรรเสริญพระเจ้า?

การนมัสการคือวิถีชีวิต

อ่านและปรึกษากันเกี่ยวกับข้อความต่อไปนี้

การนมัสการพระเจ้าด้วยทั้งชีวิตมีความหมายอย่างไร?

การนมัสการเป็นการอวยพรที่ทรงพลัง

การนมัสการเป็นการอวยพรที่ทรงพลังสำหรับชีวิตเรา! พระเจ้าต้องการให้เราสนุกกับการทรงสถิตย์ของพระองค์

ในการสรรเสริญพระเจ้า เราสามารถมีความชื่นชมยินดีและชัยชนะแม้ในเวลาที่ยากลำบาก

อิสยาห์ 54:1 (TNCV)
“จงร้องเพลงเถิด หญิงหมันเอ๋ย เจ้าผู้ไม่เคยมีลูก จงเปล่งเสียงร้องเพลงและจงโห่ร้องยินดีเถิด เจ้าผู้ไม่เคยเจ็บครรภ์ เพราะลูกของหญิงที่โดดเดี่ยว ก็ยังมีมากกว่าลูกของหญิงผู้มีสามี” องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น

 

อิสยาห์ 61:3 (TNCV)
และมอบมงกุฎแห่งความงามแทนขี้เถ้า แก่ผู้ที่ทุกข์โศกในศิโยน มอบน้ำมันแห่งความยินดี แทนการคร่ำครวญ และเครื่องนุ่งห่มแห่งคำสรรเสริญ
แทนดวงใจที่ท้อแท้สิ้นหวัง พวกเขาจะได้ชื่อว่าต้นโอ๊กแห่งความชอบธรรม เป็นต้นไม้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปลูกไว้ เพื่อสำแดงความรุ่งโรจน์ของพระองค์[/accordion_item]

การสรรเสริญพระเจ้าเปลี่ยนสถานการณ์ของเปาโลและสิลาสอย่างไร?

ถามเพื่อน

  • ทำไมคุณจึงสนุกกับการนมัสการ?
  • คุณเคยมีประสบการณ์การผ่านอุปสรรคระหว่างการนมัสการหรือไม่?

การนำไปใช้

  • การนมัสการช่วยชีวิตคุณอย่างไร?
  • คุณสามารถทำให้การนมัสการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณได้อย่างไร?
  • อะไรคือสิ่งที่คุณสามารถนมัสการพระเจ้าได้ในขณะนี้?

ตัวอย่างคำอธิษฐาน

พระเจ้าข้า สรรเสริญพระองค์ พระองค์มหัศจรรย์! พระองค์เป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของข้าพระองค์! ขอบพระคุณพระองค์ที่ให้ข้าพระองค์สามารถสนุกกับการนมัสการพระองค์ได้ตลอดเวลา ข้ารักพระองค์!

ข้อพระคัมภีร์