Pagpapatibay ng Aking Relationship Kay Jesus

Pagsamba


Ang Makapangyarihang Pagpapala

Ang pagsamba ay hindi lamang sa pag-awit ng mga kanta tuwing Linggo. Ang pagsamba ay mabisa. Ito ay nakaka-bless at nakapagbabago ng iyong buhay. Ito ay dapat maging paraan ng pamumuhay ng bawat Christian, pati na rin ang sama-samang pagdiriwang ng mga tao ng Diyos.

Ang Worship(Pagsamba) Ay Tungkol Sa Diyos

Bakit natin pinupuri(i-praise) at sinasamba(i-worship) ang Diyos?

Ang Pagsamba Ay Isang Pagdiriwang

There is something special and powerful about worshipping God together

.

Ano ang mga paraan para i-celebrate at i-praise ang Diyos?

Ang Pagsamba(Worship) Ay Isang Lifestyle

Basahin at i-discuss ang sumusunod na verses.

Ano ang ibig sabihin ng pag-worship sa Diyos nang iyong buong buhay?

Ang Pagsamba Ay Isang Powerful Blessing

Ang worship ay isang makapangyarihang pagpapala sa ating buhay! Gusto ng Diyos na i-enjoy natin ang kanyang presence.

.

Kapag pinupuri natin ang Diyos, pwede tayong magkaroon ng kagalakan at katagumpayan kahit sa panahong ng kahirapan.

.

Paano nabago ng pagpupuri sa Diyos ang situation nila Paul at Silas?

Ask a Friend

Bakit ka nage-enjoy mag-worship?

Nagkaroon ka na ba ng breakthrough habang nagwo-worship?

Application

Paano ba mkakatulong ang pag worship sa iyong buhay?

Paano mo ba gawin ang worship na part na ng iyong lifestyle?

Anong meron sa buhay mo ang pwedeng maging dahilan para i-worship natin si God?

Prayer Model

Lord God, I praise you! Napaka wonderful niyo po! Kayo po ang number one sa buhay ko! Salamat po na puwede ko nang I-enjoy ang pag worship kahit kailan. Mahal ko po kayo!

Key Verse

Study Topics