Growing in my Relationship with Jesus

Chúa Giê-xu Đang Quay Trở Lại!Mong đợi sự kết thúc

Chúa Giê-xu sẽ trở lại trái đất lần nữa! Mặc dù không ai biết chính xác thời điểm Ngài trở lại, ta nên sống cuộc đời trong tâm thế sẵn sàng chào đón sự quay lại của Ngài. Ta chỉ có thể làm điều này bằng cách sống công chính và giúp đỡ những người khác biết đến Chúa Giê-xu.

Sự trở lại của Chúa Giê-xu

Điều gì đã xảy ra khi Chúa Giê-xu rời khỏi trái đất?

 

Chúa Giê-xu đã nói rằng, trước khi Ngài đến, sẽ có nhiều kẻ giả danh Ngài, chiến tranh và thiên tai sẽ xảy ra nhiều vô kể, và rồi sẽ có lúc, có muôn vạn tội lỗi tồn tại trên đời. (Ma-thi-ơ 24)

Chúng ta đều biết rằng Chúa Giê-xu sẽ quay trở lại đúng như cách mà Ngài rời đi (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:11), và rằng Ngài sẽ đến trong vinh quang (Ma-thi-ơ 25:31).

Khi Chúa Giê-xu trở lại, Ngài sẽ tập hợp các Cơ Đốc Nhân lại với nhau (Ma-thi-ơ 24:31), hồi sinh những kẻ đã chết (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18), và hủy diệt cái chết (1 Cô-rinh-tô 15:25-26).

Còn điều gì khác mà Chúa Giê-xu sẽ làm khi Ngài trở lại không?

Nhìn về phía trước

Chúng ta nên sống như thế nào trong khi chờ đợi Chúa Giê-xu trở lại?

 

Tại sao chúng ta trông đợi sự quay lại của Chúa Giê-xu?

Chăm sóc người khác

Chúng ta nên làm gì cho những người xung quanh trong khi chờ đợi Chúa Giê-xu trở lại?

 

Chúng ta nên khuyến khích người khác sống cuộc đời như thế nào?

 

Điều gì nhất định phải xảy ra trước khi Chúa Giê-xu quay trở lại?

 

Vì vậy, chúng ta cần làm gì để thời khắc đó nhanh chóng đến hơn? (2 Phi-e-rơ 3:12)

Hãy hỏi một người bạn

  • Bằng cách nào mà bạn cảm thấy được khích lệ về sự quay lại của Chúa Giê-xu?
  • Bạn còn câu hỏi nào khác về sự trở lại của Chúa Giê-xu không?

Thực hành

  • Dựa vào chân lý này, chúng ta nên làm gì?
  • Chúng ta nên có thái độ như nào khi đang còn sống trong thế giới này?

Cách cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-xu, con mong chờ Ngài quay trở lại! Con muốn làm Ngài hài lòng với cách sống của con. Xin hãy giúp con để con có thể nói với nhiều người hơn về Ngài.

Câu Kinh Thánh ghi nhớ