سه مطلب اساسی

قلب پاک


مزامیر 51:10 می گوید “خدایا، قلبی پاک در من بیافرین، و روحی استوار در من تازه بساز.” ما به عنوان پیروان عیسی مسیح خوانده شده ایم که با قلبی پاک زندگی کنیم – برای خدا و دیگران. داشتن قلب پاک ما را در مسیر خدا نگه می دارد و ما را به سمت یک رابطه سالم هدایت می کند

بررسی قلب پاک

چگونه می‌توانیم چیزهای نادرست درون قلبمان را تشخیص دهیم؟

چرا وابسته بودن به تلخی درون قلبمان اشتباه است؟

چگونه می‌توانیم یک قلب پاک را نگه داریم؟

در زمانی که کتاب مقدس نوشته می شد، مردم به هنگام غروب آفتاب به خواب فرو میرفتند

چه زمانی در روز مناسب بخشیدن دیگران است؟

چه چیزی به شیطان اجازه دخالت در زندگی ما را می دهد؟

چگونه می‌توانیم مانع از تسخیر قلبمان توسط شیطان شویم؟

از قلبمان در مقابل چه چیزی باید “محافظت” کنیم؟

آیا تا به حال پیش آمده که به عدم بخشش، تلخی و یا خشم اجازه ورود به قلبتان را داده باشید؟

از یک دوست بپرسید

هر چند وقت یکبار از خدا می خواهید که قلبتان را تفتیش کند؟

خدا چگونه به شما نشان می دهد چه در قلب خود دارید؟

این مطلب به شما چگونه کمک کرد؟

کاربرد

هر از چند گاه یکبار باید قلب خود را بررسی کنید؟

زمانی را خلق کنید که هر شب دعا کنید تا دیگران را ببخشید، و از خدا بخواهید که شما را ببخشد

نمونه دعا

خداوند عیسی مسیح، شکرگزارت هستم که مرا می بخشی و به من راهی برای داشتن قلبی پاک و آزاد می دهی. به من کمک کن تا همانطور که تو مرا می بخشی، من هم دیگران را ببخشم

آیه کلیدی

Study Tags.