Attitude

Attitude at Pag-gawa ng DesisyonPuno ang buhay ng pagde-disisyon. At ang mabubuting desisyon sa buhay ay ang magda-dala sa atin papunta sa mabuting kapalaran na inihanda sa atin ng Diyos. Kailangan natin ng mabuting attitude para mangyari ito.

Ano Ang Mabuting Attitude?

Kanino tayo dapat maihalintulad? Anong tipo ng attitude mayroon tayo dapat?

Anong klaseng background mayroon si Esther?

Anong desisyon ang kinailangang gawin ni Esther?

Paano naapektuhan ng disisyon na ito ang kayang future at ang future ng kanyang pamilya?

Ano ang ini-risk ni Esther para sa tama?

Paano nakatulong ang kanyang attitude sa pag-gawa ng desisyon?

Piliin ang Iyong Attitude

Ano ang kailangang baguhin?

Ano ang kailangang gawin?

Paano natin maite-test ang ating attitude?

Ask a Friend

Namumuhay ka ba ng may magandang attitude?

Mag-isip ng pagkakataon kung saan kinailangan mo mag-decide sa loob ng mahirap ng sitwasyon?

Ano ang naging attude mo noong nag-decide ka?

Ano ang naging resulta ng iyong desisyon?

Application

Ano ang maaari mong gawin ngayon para mag-karoon ng mabuting attitude??

Prayer Model

Thank You, Jesus, sa pag-tulong para baguhin ang aking attitude. Tulungan mo ako mag-karoon ng mabuting attitude para sa aking future, upang makagawa ako ng mabubuting desisyon na magdu-dulot sa buhay na puno ng blessing.

Key Verse