Pagtatatag ng Matibay na Pundasyon

PagsisisiAng pagsisisi ay ang pagbabago ng pag-iisip at sinusundan ng pagbabago ng gawa. Kasama nito ang desisyon na baguhin ang ating pamamaraan at gawin itong ayon sa pamamaraan ng Diyos.

Bakit Tinatawag na First Foundation Stone ang Pagsisisi?

Ano ang Nagdadala sa Atin sa Pagsisisi?

Sino naglalapit sa atin sa pagsisisi?

Ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo?

Ano ang bunga ng kalungkutan na galing o ayon sa kalooban ng Diyos?

Ang conviction o ang ating matibay na pananampalataya ay paraan ng Diyos upang maging aware tayo sa ating kasalanan at talikuran ang mga ito. Ang condemnation o pagtuligsa ay ang paraan ng kaaway para ipakita sa atin ang ating mga kasalanan at iparamdam sa atin na imposibleng talikuran ang mga ito.

Hindi Totoong Pagsisisi

Basahin ang tungkol kay Judas sa

Ano ang nangyari?

Ano ang bunga ng kalungkutan ng mga taong makamundo?

Totoong Pagsisisi

Basahin ang tungkol sa Napariwarang Anak sa

.

Isulat ang verse na nagpapakita ng mga hakbang ng repentance na makikita sa baba.

1. Ang Problema – Kasakiman

2. Pagkilala sa Kasalanan

3. Pagbabago ng Kaisipan

4. Pagbabago ng Gawa

5. Pagtatapat or Pag-amin

6. Pagtatama ng mali (Pagbabayad-pinsala) — Ituring mo akong isa mga tauhan mo…

Ask

Pwede ka bang mag-share ng story mo tungkol sa pagsisisi?

Application

Anong mga gawa ang nagpakita na may pagbabago sa buhay mo?

Paano mo gagawing bahagi ng lifestyle mo ang pagsisisi?

Prayer Model

Lord Jesus, salamat sa Iyong kapatawaran. Nagsisisi ako sa aking mga maling nagawa at susunod ako sa iyong mga salita, na nagbibigay ng buhay.

Key Verse

Study Topics